Inkoopvoorwaarden

Afmeldingen dienen tenminste 14 dagen vooraf en schriftelijk gedaan te worden. Indien de reservering te laat wordt afgemeld, of u niet verschijnt op het gereserveerde tijdstip, waardoor inkomstenderving ontstaat, zullen wij de totale waarde van de reservering in rekening brengen. Indien u op het gereserveerde tijdstip met minder personen komt, wordt het gereserveerde aantal in rekening gebracht.

Leveringen geschieden overeenkomstig de inkoopleveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Enschede. Deze worden u op aanvraag toegezonden.